-Home- Japonsko Umění Bojová umění Jídlo Fotogalerie Wallpapery Manga

Základní informace o Japonsku

     

Japonsko

Hlavní město: Tokyo Úřední jazyk: japonština Měna: 1 jen (JPY) = 100 senů Počet obyvatel: 126,9 miliónů Rozloha: 377 835 km2 - lesy 66,5 % - zemědělská půda 14,1 % - vodstvo 0,3 % - ostatní 19,1 % Náboženství: - Šintoisté 39,5 % - Buddhisté 38,3 % - Křesťané 3,9 % - Ostatní 18,3 % Etnické složení: - Japonci 99,2 % - Korejci 0,6 % - Ostatní 0,2 % (většinou Číňani a Brazilci) Členství: APEC,OECD, OSN

Podnebí:

Je monzunové, na severu mírné, ve střední části subtropické a na jihu přechází k tropickému. Zimní monzun přichází z asijské pevniny a ochlazuje ji,teplý letní monzun je nejsilnější na jihozápadě a je doprovázen vydatnými dešti. Průměrné lednové teploty jsou od -10 °C na severu, do 18 °C na jihu, červencové 17-27 °C. Průměrné roční srážky na severu 1 000 mm, na jihu i přes 4 000 mm.

Vegetace:

Na severu (Hokkaidó) rostou jehličnaté lesy mírného pásma, které pak směrem k jihu přecházejí v listnaté opadavé lesy a posléze ve vždyzelené (evergreen) subtropické listnaté lesy. Nejjižnější část Kjúšú a souostroví Rjúkjú jsou pokryty tropickými vždyzelenými lesy s bohatým podrostem. Horní hranice lesa je na severu v 500-1 200 m. n. m., na jihu ve 2 000 m. n. m. i výše.

Nerostné suroviny:

Japonsko nemá velká ložiska nerostných surovin. Těžba je v Japonsku zanedbatelná a nevýznamná (uhlí, rudy olova, zinku, mědi, stříbra, pyrity, síra, sůl). Proto zjískávají 90 % surovin dovozem.

Infrastruktura:

Hustá a výkonná dopravní síť (tři obyvatelé na jeden osobní automobil). Celosvětově známá vysokorychlostní (a "ultrapřesná") železnice. Mimořádně významná námořní doprava. Námořní obchodní loďstvo 24,2 miliónů BRT (1992, 3. místo na světě), největší přístavy Kóbe a Čiba.

Průmysl:

Vysoce rozvinutý průmyslový stát s intenzívním (vzhledem k malému množství orné půdy) zemědělstvím, významně zapojený do mezinárodního obchodu. Hospodářským potenciálem zaujímá 2. místo na světě, objemem zahraničního obchodu 3. místo. Významné centrum vědy a výzkumu světově důležitý vývozce kapitálu, investic a vyspělých technologií. Hrubý národní produkt 37 560 USD/obyv. (1994, z nejvyšších na světě). Ekonomicky aktivních 53,2% obyvatel (1994), z nich 5,6% pracuje v zemědělství, 32,4% v průmyslu. Orná půda a trvalé kultury pokrývají 11,8% území (z toho 69% zavlažováno), louky a pastviny 1,8%, lesy 66,7%. Zemědělství je vysoce produktivní. Hlavní plodinou je rýže (15 miliónů tun, 1992, nejvyšší hektarový výnos na světě), dále pšenice, brambory (3,4 miliónů tun, 1994), batáty, luštěniny, sója (260 000 tun), zelenina (14-16 miliónů tun), čajovník (86 000 tun čaje, 1994), cukrová řepa i třtina (915 000 t cukru), tabák, chmel, ovoce mírného (jablka) i tropického pásma (1,6 miliónu tun mandarinek, 1. místo na světě), vinná réva. Živočišná výroba druhořadá; chov prasat (10,6 miliónů kusů, 1994), skotu (5 miliónů kusů), drůbeže. Významný rybolov (8,7 miliónů tun, 1993), chov perlorodek a ústřic.

Politické zřízení:

Japonsko je nezávislý stát s konstituční monarchií. Hlavou státu je císař, jehož titul je dědičný po mužské linii podle zásady prvorozenosti. Avšak Císař je pouze symbolem státu a jednoty lidu. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament, který tvoří Sněmovna reprezentantů (dolní; 252 členů, volených obyvatelstvem na 6 let tak, že každý třetí rok se volí nově polovina jejího složení) a Sněmovna poradců (horní; 511 členů, volených obyvatelstvem na 4 roky).